Prijava

Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"Pomoć za Vaš browser (internet preglednik) _MORA_ imati omogućene "cookies"

Ovdje ste prvi put?

Važne informacijePri prvom ulasku u MEF-LMS korisnik je obavezan urediti profil budući je on preduvjet za neometano kretanje kroz sustav.

Promjenu lozinke u AAI korisničkom računu, a time i za ulaz u MEF-LMS, korisnik može provesti OVDJE.

Ukoliko korisnik ima probleme s AAI-korisničkim računom ili e-mail adresom MORA se javiti Informatičkom Odsjeku u sobi 207.

Ukoliko korisnik ima probleme u radu s MEF-LMSom treba se preko SLUŽBENE STUDENTSKE EMAIL ADRESE obratiti na:

lms.helpdesk@mef.hr
Prijavite se koristeći svoj korisnički račun koji imate na: